معرفی نژاد لری بختیاری

گوسفند لری بختیاری  گونه ای از نژاد های گوسفندان زنده ایرانی است که در ایران زیست دارد و پرورش داده می شوند. همان طور که از اسم این نوع نژاد گوسفندان مشخص است در مناطق لر نشین ایران و به خصوص در چهار محال و بختیاری پرورش داده می شود و این استان به عنوان بهترین زیست بوم برای این گوسفندان می باشند. جمعیت نژاد لری بختیاری در این مناطق ۶۳۲۱۰۰۰ راس می باشد که میزان بسیار قابل توجهی می باشد.

خواص ظاهری گوسفندان نژاد لری بختیاری

گوسفندان این نژاد اغلب دارای پشم و پوستی به رنگ سفید و یا کرم رنگ می باشند که در برخی از راس های این نوع از گوسفندان رنگ های قهوه ای روشن و یا تیره هم دیده می شود. این گونه گوسفندان در قسمت های انتهایی دست و پا و نیز مفاصل خرگوشی، اطراف چشم، انتهای پوزه و تمام یا قسمتی از گوش ها دارای لکه هایی به رنگ قهوه ای روشن و یا تیره هستند و تعداد بسیار اندکی از این گوسفندان دارای لکه هایی با رنگ مشکی می باشند.

این نژاد از گوسفندان دارای گوش هایی با سایز بزرگ می باشند که حالت گوش در این گوسفندان افتاده می باشد. سایز سر این گونه گوسفندان بزرگ تر از برخی نژاد های دیگر می باشد و دارای نیم رخ و محدب در قسمت بینی هستند که این ویژگی در قوچ های گوسفندان لری بختیاری واضح تر است.

خصوصیات قوچ های نژاد لری بختیاری

اغلب قوچ های این نژاد دارای یک دسته مو در قسمت سر و محل شاخ های خود می باشند که این مو ها گاهی تا پیشانی و حتی چشم گوسفند را هم می پوشاند که اصطلاحآ به آن کاکل می گویند. بینی این گوسفندان حالتی کشیده دارد و با حدقه ی چشم گوسفند در تناسب است.

در این نژاد به صورت احتمالی ۷ درصد از گوسفندان گله دارای مو هایی در قسمت سر و روی پوزه ی خود هستند که این مو ها به عنوان یک شاخصه ی زیبایی برای چنین گوسفندانی مطرح می شود و گوسفندانی که دارای این ویژگی باشند از قیمت بالا تری نسبت به سایر گوسفندان این نژاد می باشند.

حالت پوزه در این نژاد از گوسفندان متفاوت و متغیر است و از حالت پهن تا کشیده می توانند تفاوت داشته باشند اما درصد پهنی پوزه در این گوسفندان بیشتر است.

گوسفند لری بختیاری

سایز دنبه گوسفندان لری بختیاری:

سایز دنبه در این گوسفندان بسیار بزرگ تر از نژاد های دیگر گوسفندان است تا جایی که قسمت هایی از دنبه گاهی حتی پایین تر از مفصل خرگوشی قرار می گیرد. در اکثر گوسفندان لری بختیاری دنبالچه کوچک است به طوری که فقط هنگامی که پشم های گوسفند چیده شده است می توان آن را مشاهده نمود.

دست ها و پا های این نوع از گوسفندان دارای طول زیادی می باشد و بلند تر از نژاد های دیگر می باشد و هم چنین استخوان بندی آن نیز درش می باشد و این نواحی به واسطه ی مو های بلند و ضخیم پوشیده شده است.

ران های این دسته از گوسفندان نیز عریض  می باشد که این خصلت بیشتر در قوچ ها قابل مشاهده و ملموس است. فصل زایش گوسفندان لری بختیاری در گله هایی که در سیستم عشایری پرورش یافته می شود اوایل زمستان می باشد و در مناطق روستایی این زمان اواسط تا اواخر زمستان است.