انواع واکسن و برنامه واکسیناسیون گوسفند زنده

انواع واکسن و برنامه واکسیناسیون گوسفند زنده

برای جلوگیری از انواع بیماری های گوسفند زنده پیشنهاد میکنیم به موقع واکسیناسیون دام زنده انجام شود. انواع واکسن دام چون واکسن آبله بزی، آگالاسی، شاربن، تب برفکی، قانقاریا، تب