تعبیر-خواب-گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

the interpretation of sheep’s sleep

خیلی از ما اعتقاد داریم به هنگام خواب روح از جسم جدا می‌شود و به عالم دیگر می‌رود و اتفاقاتی که درخواب دیده‌ایم یا به اصطلاح خواب دیده‌ایم  کما بیش همان اتفاقاتی است که روح ما در عالم دیگر تجربه کرده است.

بسیاری از رویاها توسط ائمه اطهار (ع) خصوصا امام صادق (ع) تاویل شده است و به دست ما رسیده است.

خواب گوسفند نیز جز آن دسته از خواب‌هایی است که تاویل آن توسط امام صادق (ع) انجام شده است. و توسط علما دیگر نیز تعبیر شده است.

تاویل خواب گوسفند به روایت امام صادق (ع):

به روایت از امام صادق (ع) نقل شده است که اگر گوسفند زنده‌ای را در خواب ببینید نشان از چهار چیز است، که عبارت‌اند از:

 • مال و اموال
 • سروری و رهبری
 • زنی بزرگ
 • رسیدن به مقام و سود و منفعت

تعبیر خواب گوسفند:

موارد زیر تعبیرهای مختلف از علمای متفاوت هستند:

 • تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد.
 • اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری

تعبیر خواب ذبح گوسفند:

به روایتی دیگر از امام صادق (ع):

دیدن خواب قربانی کردن گوسفند نشان از چهار چیز است

 • ایمن شدن از ترس
 • رسیدن به حاجت
 • خیر و برکت
 • برطرف شدن قحطی و زوال

به روایت علما:

 • قربانی کردن و یا ذبح کردن گوسفند  در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند.
 • اگر ببینی گوسفند را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی گوسفند قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب ذبح گوسفند

تعبیر خواب خرید وفروش گوسفند:

اگرخواب ببینید گوسفند درشت جثه‌ای دارید و آن را می‌فروشید، کفران نعمت می‌کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می‌شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار خوب است و نعمت بر شما زیاد می‌شود.

تعبیر خواب بره:

 • کشتن بره به معنای مردن فرزند اوست.
 • خوردن گوشت بره در هنگام خواب به معنای گرفتن غم و اندوه است.
 • گرفتن بره در خواب به معنای آوردن فرزند است.

فروش گوسفند زنده  قیمت روز گوسفند زنده ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *