گوساله زنده

ارسال گوساله زنده ازبهترین دامهای اصیل در این مرکز و گاو زنده به همراه قصاب و تحویل در محل از بهترین نژادهای گاوی ایران و دو رگه هلندی به شرط کشتارگاهی و مورد تأیید دامپزشک و کشتارگاه بودن دام آماده ارائه خدمات میباشد و نسبت به شرایط خرید شما عزیزان از کمترین وزن گوساله موجود بوده تا وزن بالاتر و گوشت بالاتر و نژادهای اصیل ایران یک رنگ بوده و قهوه ای و سیاه و سفید میباشد.نژادهای هلندی دورگه سیاه و سفید و سفید کامل بدون شاخ و بعضا شاخدار میباشد.